U vreme kada se Srbija odvaja od Turske, turci u Srbiji gube sve povlastice i sada mlada Sofka i njena majka moraju da prežive bez oca koji je u turskoj kao i Sofkinu udaju za 10-o godišnjaka da im se ne bi dogodila najveća poteškoća: sramota u selu.